Bestfd and you

 找回密碼
 申請加入
查看: 347|回復: 0

<<論拜神>>

[複製鏈接]
魯筆 發表於 2012-9-17 20:14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
俗語話.拜得神多神庇佑.
姑且站在信有神鬼說話:
神.仙.佛.妖.魔.鬼.怪…….
陽性者神.仙.佛.善變者為神.仙.睇得化者為佛.陰性者妖.魔.鬼.怪…….種類繁多.
當中有將晉陛為小神之好鬼.有可能被貶降為鬼之衰神.
俗語所說:神係佢.鬼又係佢.就係呢等(音:挺)嘞.
上界天神有:財神.氳神.凶神.鶴神(正名:噩神)…………水上有 : 水鬼.河神……………
下界有 : 馬路神.地方神.外來神.家神. 連牀頭都有神.叫牀頭婆………………….
人嘅身上有膊頭神.心神.眼神.精神.要靠撞先至有嘅手神.舉頭三尺又有神…………..
鬼類有小鬼.好鬼.番鬼.冤鬼.窮鬼.衰鬼.鹹濕鬼.醜死鬼.討厭鬼.孤寒鬼.………..
數量比所有生物總和還多.淨係神佛已滿天皆是.其他妖.魔.鬼.怪數量何其多.
淨係睇燒街衣就可想而知嗰啲嘢無處不在.多乎哉.
既信有嗰啲嘢.自然會日拜夜拜.千拜萬拜.拜到天昏地暗.日月無光.煙霧迷漫.瘴氣烏煙
幾千年咁拜.乜都拜.拜山.拜水.最多人拜金.
拜神.拜鬼.求其一嚿石寫上泰山…….咁又拜.見大樹又拜.見高又拜. 見大又拜.
近來祭品更奇怪.搵啲紙摺個紙手機.紙金條.紙人.紙車.偽鈔………
逼鬼用假嘢.衰過呃鬼食豆腐.電香電蠟燭.餓到鬼神哭.此舉其實大錯特錯.
特別係嗰班冤鬼.衰鬼.孤寒鬼.逼佢哋用偽鈔同假嘢.一定大為不瞞.
後果比之唔拜都冇咁嬲.

鶴神 : 韓湘子名義妻子(林秀音).姜子牙封神之日.韓湘子急忙回家叫同妻子去受封.
       豈料此時秀音正沐浴.因時辰快到.刻不容緩.光著身子跟丈夫匆匆趕赴受封.
       姜子牙見狀.祇可臨時想一名封之 ”噩神’. 至此逢年初一初出門.
       人人皆避鶴神方位.不想成年行衰運也
膊頭神 : 時刻守候在肩頭的神.專門負責如實記錄該人之所有講話.
       年底將之上報地府人事部.所以古語傳落.千祈唔好失失唔驚喺後面拍人膊頭.
       以免拍走該人的膊頭神.人就有性命垂危矣

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請加入

本版積分規則

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表